Fidelity

Fidelity به عنوان اولین موسسه‌ی مالی وارد فرایند لایتنینگ بیتکوین شده است.

/fidelity-news
فیدلیتی دیجیتال، بازوی اجرایی دارایی و سرمایه‌‌گذاری فیدلیتی تبدیل به اولین موسسه‌ی اقتصادی در زمینه‌ی پرداخت‌های بیتکوینی به اصطلاح "Torch" شده است که از طریق بازپخش کردن از یک کاربر به کاربر دیگر در سراسر جهان ازطریق شبکه‌ی جهانی لایتنینگ بیتکوین انجام می‌شود.