مقایسه دو دستگاه استخراج

T15 بخرم یا S15؟ کدام بهتر است؟

/s15vst15
بررسی و مقایسه دو مدل ماینر محبوب میان ایرانی ها، انت ماینر S15  و انت ماینر T15هر دو ساخت شرکت Bitmain!