صرافی

مدیر مالی صرافی Binance: کسب و کار همچنان سودآور، اگرچه بازار خرسی است.

/binancenews
مدیر مالی صرافی کریپتو درجه یک Binance: کسب و کار همچنان سودآور، اگرچه بازار خرسی (رو به پایین) است.