سختی پاداش بلاک اتریوم

بلاکچین اتریوم بار دیگر اثر "بمب سختی" را احساس می‌کند!

/ethereum
اتریوم تحت تأثیر چیزی قرار گرفته به نام "بمب سختی" شناخته می‌شود و انتظار می‌رود در ماه پیش رو تأثیر شدیدتری بر روی اتریوم بگذارد.