توقف تولید ماینر

در DMM و GMO چه خبر است؟

/gmm-gmo-mining
تحرکات جدیدی در دو شرکت مهم ژاپنی در حوزه کریپتو در حال وقوع است که در این مطلب به آخرین اخبار آن‌ها می‌پردازیم.