بیتکوین اس وی

اکثر (BSV) بیت‌کوینsvهای استخراج شده در مالکیت "ناشناس‌ها" هستند.

/bitcoinsv-news
مانند بیت‌کوین و بیت‌کوین کش ، Bitcoin SV نیز استخرهای استخراج بزرگی برای ماینینگ داراست. هر کدام از آن‌ها دارای سهم قابل توجهی هستند. با این حال بر خلاف دو مورد دیگر، در BSV اکثریت 44 درصدی مالکیت‌ها در اختیار "ناشناس"ها هست.