بازار رمزارز

اکثر (BSV) بیت‌کوینsvهای استخراج شده در مالکیت "ناشناس‌ها" هستند.

/bitcoinsv-news
مانند بیت‌کوین و بیت‌کوین کش ، Bitcoin SV نیز استخرهای استخراج بزرگی برای ماینینگ داراست. هر کدام از آن‌ها دارای سهم قابل توجهی هستند. با این حال بر خلاف دو مورد دیگر، در BSV اکثریت 44 درصدی مالکیت‌ها در اختیار "ناشناس"ها هست.

Fidelity به عنوان اولین موسسه‌ی مالی وارد فرایند لایتنینگ بیتکوین شده است.

/fidelity-news
فیدلیتی دیجیتال، بازوی اجرایی دارایی و سرمایه‌‌گذاری فیدلیتی تبدیل به اولین موسسه‌ی اقتصادی در زمینه‌ی پرداخت‌های بیتکوینی به اصطلاح "Torch" شده است که از طریق بازپخش کردن از یک کاربر به کاربر دیگر در سراسر جهان ازطریق شبکه‌ی جهانی لایتنینگ بیتکوین انجام می‌شود.