اخبار اقتصادی

جِی‌پی‌مورگان و جِی‌پی‌اِم کوین

/jpmorgan-coin
جِی‌پی‌مورگان چِیس با راه‌اندازی جِی‌پی‌اِم کوین از کریپتو به منظور سرعت بخشیدن به پرداخت‌ها استفاده می‌کند