آموزش

بلاکچین چیست؟

/what-is-blockchain
امروز بیش از هر وقت دیگر شناخت فناوری بلاکچین ضروری به نظر می‌رسد! همان‌طور که چندسال پیش شناخت اینترنت و و استفاده از آن ضروری بود! اما بلاکچین واقعا چیست؟ چطور کار می‌کند؟ برای ما چه فوایدی دارد؟ چطور زندگی ما را تغییر می‌دهد؟